Logo   Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych
i Handlu "PREK" Sp.j.
 

 Instalacej automatyki  
O firmie
Instalacje automatyki
Instalacje automatyki
Referencje
Certyfikaty
Kontakt

Obiekty: użyteczności publicznej, mieszkaniowe

Instalacje automatyki i sterowania dla klimatyzacji i wentylacji:

punkt  Sąd Wojewódzki w Krakowie - Budynek "K"
automatyka Siemens
Kasprowy
punkt  Akademia Rolnicza w Krakowie - Wydział Technologii Żywności
automatyka Siemens
Akademia Rolnicza
punkt  Wydział Teologii Uniwersytetu Śląskiego
automatyka Siemens
Teologia
punkt  Basen MOSiR W Jaśle
automatyka Honeywell
Basen Basen
punkt  Hotel "Kasprowy" w Zakopanem
automatyka wentylacji, klimatyzacji, roboty wykonane w czynnym obiekcie, w ramach modernizacji
Kasprowy
punkt  III Campus UJ w Krakowie
instalacja automatyki, sterowania i BMS dla komór hodowlanych
wraz z robotami budowlanymi i instalacją wentylacji
Kasprowy
punkt  Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
instalacja automatyki, sterowania i BMS
Kasprowy
punkt  Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej
automatyka Siemens
punkt  Budynek mieszkalno - biurowy w Krakowie, ul. Pielęgniarek
automatyka wentylacji i klimatyzacji
punkt  Muzeum Narodowe w Krakowie
automatyka Honeywell

Instalacje automatyki dla kotłowni i węzłów cieplnych:

punkt  Sąd Wojewódzki w Krakowie - Budynek "K"
punkt  Hotel "Kasprowy" w Zakopanem
 


Powrót


 
O firmie | Instalacje elektryczne i teletechniczne | Referencje | Certyfikaty | Kontakt

Copyright © PREK 2003